Confidentialitate

Angajament pentru confidentialitate

Confidentialitatea are putere de lege in medicina. Trebuie sa cunoasteti ca incalcarea confidentialitatii medicale este penala.


DECLARATIE PRIVIND ASIGURAREA SECURITATII SI CONFIDENTIALITATII INFORMATIILOR

Cunoastem obligatiile care ne revin asupra securitatii si confidentialitatii datelor medicale si de alta natura si ne obligam sa le respectam intru-totul. Declaram ca intreg personalul MEDDIQ este prelucrat cu privire la aceste aspecte privind securitatea si confidentialitatea datelor si sunt semnate angajamente personale (individuale) in acest sens.